OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU:

Naziv: Dante društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Skraćen naziv: Dante d.o.o.
Sjedište: Županijska 17, Osijek 31000
Adresa ureda: Županijska 17, Osijek 31000

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku
Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN: HR6423400091110726095, Privredna banka d.d., Zagreb
OIB: 20816309823
MBS:  04393805
Članovi društva: Ilija Brajković, Petar Bogdan
Osobe ovlaštene za zastupanje: Ilija Brajković, Petar Bogdan

Broj telefona:  031 / 201 230
Adresa elektroničke pošte:
info@antikvarijat-libar.com