Ne, nisu se mijenali i isti su kao i prošle godine. Udžbenici se mijenjaju svake četiri godine i neće se mijenjati do 2018. godine.